fbpx

ISO 22000:2018 – Sustav upravljanja sigurnošću hrane

ISO 22000: 2018 je međunarodni standard primjenjiv na sve tvrtke uključene u bilo koji aspekt lanca ishrane, koje žele putem primjene kontroliranog sustava upravljanja dosljedno ostvariti postavljene ciljeve sigurnošću hrane i to, kako ciljeve koji proizlaze iz internih potreba tvrtke, tako i ciljeve koje u odnosu na sigurnost hrane zahtijevaju dobavljači, korisnici ili primjenjivi domaći i međunarodni zakoni.

Standard definira zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane, gdje tvrtka u lancu hrane, treba pokazati svoju sposobnost kontroliranja potencijalnih rizika, kako bi osigurala da hrana bude sigurna u vrijeme njene konzumacije.

U ISO 22000:2018 su integrirani HACCP principi (Analiza rizika i kritične kontrolne točke) i preporuke Codex Alimentarius-a, što je ključno za efektivnost sustav upravljanja sigurnošću hrane, budući da se efektivnom primjenom HACCP-a i identifikacijom i procjenom rizika za koje se može opravdano očekivati da se javljaju u lancu ishrane, stvara osnova za primjenu dugoročno održivih sigurnosnih mjera.

Stjecanjem certifikata usuglašavanja s primjenjivim zahtjevima ISO 22001:2018 standarda mogu se ostvariti brojne prednosti, od toga su sljedeće:

ISO 22000
  • Rast povjerenja kupaca, zajednice, zaposlenih, domaćih i međunarodnih poslovnih partnera i suradnika.
  • Omogućava lakši pristup na natječajima u kojima se zahtjeva certifikacijski sustav upravljanja sigurnošću hrane.
  • Jasno komuniciranje tvrtke s javnošću o svojoj predanosti u odnosu na sigurnost hrane i poduzimanju napora da se neusuglašenost izlaznih elemenata, procesa i njihov efekt snizi na minimum.
  • Međunarodno priznati certifikat stvara brend i jača reputaciju tvrtke.
  • Jasna opredijeljenost za sustavno upravljanje sigurnošću hrane je prednost u odnosu na tržišnu konkurenciju koja o tim pitanjima ne brine, što korisnici usluga i proizvoda tvrtke, i njeni poslovni partneri te suradnici mogu lako spoznati.
  • Optimizacija procesa i snižavanje troškova kroz efikasnije korištenje resursa, i smanjenje neželjenih rizika.
  • Uspostava rješenja za sprečavanje potencijalnih incidenata koji mogu dovesti do sankcioniranja tvrtke, i pravovremena i efektivna reakcija u slučaju nastanka događaja.
  • Izgradnja povjerenja o primjeni i poštivanju važećih zakona i propisa u oblasti upravljanja sigurnošću hrane.
  • Jačanje izvozne snage na tržišta koja zahtijevaju međunarodno prepoznati certifikat i postavljanje osnova dugoročne održivosti tvrtke.

Na raspolaganju smo za sve Vaše upite.

Certifikacija od povjerenja SCC KAB IAAC APAC IAF Intercert markice