fbpx

ISO 45001:2018 – Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

ISO 45001: 2018, nova je međunarodna norma za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (zamjenjuje normu BS OHSAS 18001:2007). Ovaj međunarodni standard primjenjuju tvrtke koje putem sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu žele upravljati rizicima koji se odnose na sigurnost i zdravlje svojih zaposlenika, a veoma često i svih podizvođača te poslovnih suradnika.

Cilj i predviđeni ishod sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu su sprječavanje povreda na radu, lošeg zdravlja zaposlenika, te sigurnost i zdravlje na radnom mjestu. Sukladno navedenom, za svaku tvrtku je od iznimnog značaja kontrolirati potencijalne opasnosti u kojima vlastiti zaposlenici mogu biti izloženi, uz minimalan rizik, koji podrazumijeva poduzimanje efikasnih sigurnosnih mjera na radnom mjestu.

Stjecanjem certifikata usuglašavanja s primjenjivim zahtjevima ISO 45001:2018 standarda mogu se ostvariti brojne prednosti, od toga su sljedeće:

ISO 45001
 • Certifikacija sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema standardu ISO 45001:2018, povećat će povjerenje kupaca, zaposlenih i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.
 • Omogućava lakši pristup na natječajima u kojima se zahtjeva certifikacijski sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.
 • Certifikat ukazuje na namjeru poslodavca/tvrtke u provedbi transparentnog i efikasnog upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu provedbom procjene rizika i mjera, internih provjera i drugih mehanizama koji osiguravaju kontinuitet održivosti ciljeva tvrtke.
 • Certifikat ukazuje na napore koje tvrtka kontinuirano identificira u odnosu na opasnosti koje mogu proizlaziti iz podugovaranja, ili u odnosima s dobavljačima i kupcima, stoga postavlja odgovarajuće mjere na njihovu zaštitu, odnosno ukazuje na činjenicu o implementaciji akcijskih planova koji rizike od nezgoda svodi na minimum što ujedno dovodi do snižavanja troškova rada i bolje efikasnosti uslijed skraćenog trajanja bolovanja, te izbjegavanja nezgoda i bolesti zaposlenika.
 • Omogućava jaku osnovu za izgradnju povjerenja od strane nadzora – ovlaštenih nadležnih tijela, o primjeni važećih zahtjeva koji su definirani propisima (što ISO 45001:2018 eksplicitno zahtjeva) i zakonima.
 • Jasno komuniciranje tvrtke s javnošću o svojoj predanosti u odnosu na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu kroz postupanja i poduzimanje napora da se eventualni neželjeni događaji u vezi toga, i njihov efekt minimalizira.
 • Međunarodno priznati certifikat stvara brend i jača reputaciju tvrtke.
 • Jasna opredijeljenost za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu pruža prednost nad poslovnim konkurentima koji o tim pitanjima ne brinu, što korisnici usluga i proizvoda tvrtke, kao i poslovni partneri te suradnici mogu lako spoznati.
 • Optimizacija, postizanje i demonstriranje performansi u oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja, snižavanje troškova kroz efikasnije korištenje resursa i snižavanje rizika od nesreća na radu (čime se snižavaju i troškovi osiguranja).
 • Uspostava rješenja za sprečavanje potencijalnih incidenata koji mogu dovesti do sankcioniranja tvrtke, i pravovremena i efektivna reakcija u slučaju nastanka događaja.
 • Izgradnja povjerenja o primjeni i poštivanju važećih zakona i propisa u oblasti upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.
 • Jačanje izvozne snage na tržišta koja zahtijevaju međunarodno prepoznati certifikat. 

Na raspolaganju smo za sve Vaše upite.

Certifikacija od povjerenja SCC KAB IAAC APAC IAF Intercert markice