fbpx

Standardi

Spektar usluga certifikacijskog tijela INTERCERT obuhvaća sljedeće grupe usluga:

Certifikacija

Intercert Hrvatska je oficijelni ekskluzivni partner za tržište Jugoistočne Evrope.

Eksterne provjere

Intercert Hrvatska je oficijelni ekskluzivni partner za tržište Jugoistočne Evrope.

Obuke

Mreža suradničkih tvrtki na području Jugoistočne Europe.

Certifikacija sustava upravljanjem

Osnovni fokus INTERCERT-a je na pružanju usluga provjere usuglašenosti i certifikacije sustava upravljanjem prema mnoštvu međunarodno priznatih ISO  standarda.

INTERCERT omogućava svojim klijentima ostvariti brojne praktične poslovne koristi koje proizlaze iz uspješne certifikacije. Ostvareni certifikat osigurava najviši stupanj povjerenja zainteresiranih strana naših klijenata o realnoj primjeni zahtjeva standarda u poslovanju tvrtke.

Poslovanje INTERCERT-a je zasnovano na modelu kontinuirane provjere certificiranih klijenata, što je osnova dugogodišnje održivosti ostvarenih certifikata.

Certifikacija od povjerenja SCC KAB IAAC APAC IAF Intercert markice

INTERCERT njeguje kontinuirani model odnosa sa svim postojećim i novim klijentima sa kojima kontinuirano komuniciramo i o čijim poslovnim potrebama vodimo posvećenu brigu, sa snažnim fokusom na unapređenje poslovanja naših klijenata.

U nastavku su navedene primarne oblasti našeg rada. Ukoliko ste zainteresirani za standard ili oblast koji ovdje nisu navedeni, možete nas kontaktirati tamo gdje je to moguće, proširit ćemo našu ponudu.

Domena našeg rada je fokusiran ne sljedeće standarde i oblasti:

Dodatne informacije po upitu.